معنی و ترجمه کلمه convulsive به فارسی convulsive یعنی چه

convulsive


شنج اور،متشنج ،مختلج ،(مج ).تکان دهنده
روانشناسى : تشنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها