معنی و ترجمه کلمه coo به فارسی coo یعنی چه

coo


صداى کبوتر وقمرى ،بغبغو کردن ،با صداى نرم وعاشقانه سخن گفتن ،اهسته بازمزمه ادا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها