معنی و ترجمه کلمه cook off به فارسی cook off یعنی چه

cook off


گل کردن فشنگ
علوم نظامى : گل کردن مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها