معنی و ترجمه کلمه cool out به فارسی cool out یعنی چه

cool out


ورزش : راه بردن اسب براى خشک شدن عرق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها