معنی و ترجمه کلمه cooling agent به فارسی cooling agent یعنی چه

cooling agent


علوم مهندسى : عامل سرد کننده

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها