معنی و ترجمه کلمه cooling air به فارسی cooling air یعنی چه

cooling air


علوم مهندسى : هواى سرد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها