معنی و ترجمه کلمه cooling coil به فارسی cooling coil یعنی چه

cooling coil


پيچک سرد کننده
علوم مهندسى : سيم پيچ سرد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها