معنی و ترجمه کلمه cooling oil به فارسی cooling oil یعنی چه

cooling oil


علوم مهندسى : روغن سرد کننده

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها