معنی و ترجمه کلمه cooling period به فارسی cooling period یعنی چه

cooling period


قانون ـ فقه : زمان بازار خراب کن
بازرگانى : زمان انتظار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها