معنی و ترجمه کلمه cooling water line به فارسی cooling water line یعنی چه

cooling water line


علوم مهندسى : مسير اب سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها