معنی و ترجمه کلمه cooling-off period به فارسی cooling-off period یعنی چه

cooling-off period


دوره ملايمت ،دوره رسيدگى
بازرگانى : دوره ارامش موقت براى حل مسالمت اميز اختلاف نظرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها