معنی و ترجمه کلمه coordinating authority به فارسی coordinating authority یعنی چه

coordinating authority


مقام هماهنگ کننده
علوم نظامى : اختيار هماهنگ کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها