معنی و ترجمه کلمه coordination geometry به فارسی coordination geometry یعنی چه

coordination geometry


شيمى : هندسه کوئورديناسيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها