معنی و ترجمه کلمه coordinator به فارسی coordinator یعنی چه

coordinator


تعديل کننده ،هم اهنگ کننده ،هماهنگ کننده
علوم نظامى : تطبيق کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها