معنی و ترجمه کلمه cop به فارسی cop یعنی چه

cop


پليس ،پاسبان
ورزش : بازيگر خشن در برابر حريف خشن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها