معنی و ترجمه کلمه copesetic به فارسی copesetic یعنی چه

copesetic


( )copacetic(ز.ع -.امر ).عمده ،جذاب ،عالى ،درجه يک

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها