معنی و ترجمه کلمه copilot به فارسی copilot یعنی چه

copilot


(هواپيمايى )کمک خلبان ،خلبان دوم
علوم هوايى : کمک خلبان
علوم نظامى : کمک خلبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها