معنی و ترجمه کلمه copper cladding به فارسی copper cladding یعنی چه

copper cladding


علوم مهندسى : پوشش مسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها