معنی و ترجمه کلمه copper به فارسی copper یعنی چه

copper


symb : Cu،بامس اندودن ،مس يا ترکيبات مسى بکار بردن
علوم مهندسى : مس
الکترونيک : مس
عمران : مس
شيمى : مس
علوم هوايى : مس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها