معنی و ترجمه کلمه copy book (= letter book) به فارسی copy book (= letter book) یعنی چه

copy book (= letter book)


قانون ـ فقه : دفتر کپيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها