معنی و ترجمه کلمه copy به فارسی copy یعنی چه

copy


کپى بردارى ،تهيه نمونه اوليه از هر چيزى ،استنساخ کردن ،نمونه ساختن ،نمونه ،سواد،رونويس کردن ،بدل سازى کردن ،نگهبان مخابراتى ،پست به گوش نگهبان به گوش ،رونوشت ،جلد،نسخه بردارى ،کپيه کردن ،رونويسى کردن
علوم مهندسى : کپى
کامپيوتر : ف رمان COPY در سيستم عاملDOS
معمارى : رونوشت
قانون ـ فقه : رونوشت ،استنساخ کردن
علوم نظامى : نسخه بردارى کردن نسخه دوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها