معنی و ترجمه کلمه copyreader به فارسی copyreader یعنی چه

copyreader


تصحيح کننده مقاله( شخص)،سرمقاله نويس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها