معنی و ترجمه کلمه copyright به فارسی copyright یعنی چه

copyright


حق تاليف و تصنيف ،حق تاليف ،حق چاپ( انحصارى)،حق طبع ونشر
علوم مهندسى : حق چاپ و تقليد
قانون ـ فقه : حق طبع ،حق چاپ و انتشار انحصارى براى مولف اثر يا کسى که اين حق را از او به انتقال گرفته است
بازرگانى : حق الامتياز،چاپ و تقليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها