معنی و ترجمه کلمه coquet به فارسی coquet یعنی چه

coquet


)coquette(لوند،عشوه گرى ،عشوه گر،لاسى ،طنازى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها