معنی و ترجمه کلمه coragne line به فارسی coragne line یعنی چه

coragne line


خطوط جذر و مد يکسان
علوم نظامى : خطوط کشند يکسان
علوم دريايى : خطوط کشند يکسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها