معنی و ترجمه کلمه corallite به فارسی corallite یعنی چه

corallite


استخوان بندى مرجانى ،سنگ مرجان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها