معنی و ترجمه کلمه core binder به فارسی core binder یعنی چه

core binder


علوم مهندسى : ماده چسبى که براى تقويت به ماسه ريخته گرى اضافه مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها