معنی و ترجمه کلمه coriander seed به فارسی coriander seed یعنی چه

coriander seed


تخم گشنيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها