معنی و ترجمه کلمه corinthian brass or bronze به فارسی corinthian brass or bronze یعنی چه

corinthian brass or bronze


يکجور مفرغ که ازسيم و زرو مس ترکيب مى کردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها