معنی و ترجمه کلمه corn poppy به فارسی corn poppy یعنی چه

corn poppy


(گ.ش ).شقايق سرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها