معنی و ترجمه کلمه corner joint به فارسی corner joint یعنی چه

corner joint


اتصال فارسى
علوم مهندسى : اتصال گوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها