معنی و ترجمه کلمه corner throw به فارسی corner throw یعنی چه

corner throw


پرتاب ازاد از گوشه( واترپولو)
ورزش : پرتاب ازاد از گوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها