معنی و ترجمه کلمه corner-stone به فارسی corner-stone یعنی چه

corner-stone


سنگ سوک ،سنگ کنج ،بنياد،اساس ،پايه( مجازا)
معمارى : سنگ بنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها