معنی و ترجمه کلمه cornerwise به فارسی cornerwise یعنی چه

cornerwise


)cornerways(بطور اريب ،مورب ،از گوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها