معنی و ترجمه کلمه corolla به فارسی corolla یعنی چه

corolla


(گ.ش ).جام گلبرگ ،جام گل ،کاسه گل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها