معنی و ترجمه کلمه corporale به فارسی corporale یعنی چه

corporale


پارچه اى که هنگام عشاء ربانى بکارميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها