معنی و ترجمه کلمه corporality به فارسی corporality یعنی چه

corporality


جسمانيت ،هستى جسمانى ،تن ،بدن ،جسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها