معنی و ترجمه کلمه corporate town به فارسی corporate town یعنی چه

corporate town


شهرى که حقوق بلدى داردومى تواندشهردارى داشته باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها