معنی و ترجمه کلمه corporate به فارسی corporate یعنی چه

corporate


صنفى ،يکى شده ،داراى شخصيت حقوقى ،بصورت شرکت درامده
قانون ـ فقه : متحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها