معنی و ترجمه کلمه corporeal به فارسی corporeal یعنی چه

corporeal


جسمانى ،جسمى ،مادى ،بدنى ،داراى ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها