معنی و ترجمه کلمه corps artillery به فارسی corps artillery یعنی چه

corps artillery


توپخانه سپاه
علوم نظامى : توپخانه همراه سپاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها