معنی و ترجمه کلمه corps commander به فارسی corps commander یعنی چه

corps commander


علوم نظامى : فرمانده سپاه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها