معنی و ترجمه کلمه corpus striatum به فارسی corpus striatum یعنی چه

corpus striatum


روانشناسى : جسم مخطط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها