معنی و ترجمه کلمه correct به فارسی correct یعنی چه

correct


تنظيم کردن ،غلط گيرى کردن اصلاح کردن ،درست ،تصحيح کردن ،اصلاح کردن ،تاديب کردن
علوم مهندسى : درست کردن
روانشناسى : تصحيح کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها