معنی و ترجمه کلمه correction coefficient به فارسی correction coefficient یعنی چه

correction coefficient


معمارى : ضريب تصحيح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها