معنی و ترجمه کلمه correction به فارسی correction یعنی چه

correction


تصحيح ،اصلاح ،غلط گيرى ،تاديب
عمران : تصحيح
معمارى : اصلاحيه
قانون ـ فقه : تاديب
روانشناسى : تصحيح
علوم هوايى : تصحيح
علوم نظامى : تصحيح مى کنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها