معنی و ترجمه کلمه correctional custudy به فارسی correctional custudy یعنی چه

correctional custudy


روش اصلاح رفتار
علوم نظامى : روش اصلاح افراد از راه تصحيح اعمال غلط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها