معنی و ترجمه کلمه correlation measurement به فارسی correlation measurement یعنی چه

correlation measurement


شيمى : اندازه گيرى همبستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها