معنی و ترجمه کلمه corresponding to به فارسی corresponding to یعنی چه

corresponding to


مطابق با،مطابق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها