معنی و ترجمه کلمه correspondingly به فارسی correspondingly یعنی چه

correspondingly


بهمان نسبت ،همانطور،متقابلا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها